designing for speed...

uno-3
Gerard Thomas Illustration - Moto 3 Aprilia
Gerard Thomas Bicycle Concept and Design - Mountaincycle
zen-2
zen-3
mc-stickers
Gerard Thomas Bicycle Concept and Design - Mountaincycle
Gerard Thomas Motorcycle Concept and Design
uno-1
Gerard Thomas Bicycle Concept and Design - Mountaincycle
sketch
MC-29
mc-2
turn-cranks
Gerard Thomas Motorcycle Concept and Design
old-school